19. ลาบไก่/ ลาบหมู/ ลาบเนื้อ

19. ลาบไก่/ ลาบหมู/ ลาบเนื้อ

19. ลาบไก่/ ลาบหมู/ ลาบเนื้อ

13,00 €

Traditional spicy salad from the Isan region that includes fresh chili, lime, fish sauce, ground rice, red onion, chives, coriander, mint leaf and lime leaf.

  • kaksi chiliä
  • neljä tähteä