20. ยำวุ้นเส้นทะเล /ยำมาม่า

20. ยำวุ้นเส้นทะเล /ยำมาม่า

20. ยำวุ้นเส้นทะเล /ยำมาม่า

18,90 €

Traditional Thai seafood salad, glass or mama noodles, includes fresh chili, lime, coriander, mint, fish sauce, red onion, celery and fresh Thai herbs.