7. ข้าวผัดสับปะรด

7. ข้าวผัดสับปะรด

7. ข้าวผัดสับปะรด

11,20 €

PFried rice contains pineapple, nut, egg, yellow curry